Logo

WIŚNIEWSKA I PARTNERZY

ADWOKACI I RADCY PRAWNI

Zespół

  • I. KATARZYNA WIŚNIEWSKA

    Adwokat, partner zarządzający Kancelarii

    Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. W ramach pracy zawodowej uzyskała uprawnienia syndyka masy upadłości i likwidatora przedsiębiorstw państwowych (pełniąc w tym zakresie m.in. funkcję pełnomocnika wojewody ds. prywatyzacji). Przez wiele lat udzielała pomocy prawnej bankom i podmiotom sektora bankowego. Aktualnie obszary praktyki i specjalizacji koncentruje wokół sporów sądowych, prawa cywilnego, medycznego, prawa geologicznego i górniczego, prawa własności intelektualnej oraz prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach o rozwód, podział majątku i alimenty oraz spraw dotyczących stosunków między rodzicami i dziećmi.

  • MICHAŁ CUDAK

    Radca prawny, partner Kancelarii

    Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. W swojej pracy zawodowej brał udział w wielu audytach prawnych (due diligence) spółek kapitałowych, między innymi sektora górniczego, a także analizach stanu prawnego majątku podmiotów komunalnych. Aktualnie swoją praktykę i obszary zainteresowania koncentruje wokół zagadnień dotyczących przekształceń spółek prawa handlowego, obsługi podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz realizacji inwestycji zagranicznych na terenie Polski. Niezależnie od tego na co dzień porusza się również w tematyce prawa cywilnego, prawa pracy i prawa karnego gospodarczego.