Logo

WIŚNIEWSKA I PARTNERZY

ADWOKACI I RADCY PRAWNI

COVID-19

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wynikające z niej ograniczenia w możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności (zarówno te prawne, jak i faktyczne, wynikające z globalnej sytuacji ekonomicznej), staramy się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów na usługi związane z zapewnieniem pomocy prawnej i konsultacje przy poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań łagodzących skutki kryzysu.

W szczególności nasza Kancelaria oferuje Klientom pomoc w zakresie stosowania przepisów obowiązującej ustawy z 31 marca 2020 roku (tzw. „tarczy antykryzysowej”), a w tym:

  • przygotowania, negocjacji i wdrożenia porozumień z pracownikami dotyczących zmiany warunków pracy i płacy,
  • przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników;
  • przygotowania i złożenia wniosków o przyznanie ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
  • korzystaniu z innych form pomocy oferowanej przez Państwo.

Zakres czynności, jakie wykonywać będziemy dla Klientów w ramach rozwiązań ustawowych będzie ulegał odpowiedniemu rozszerzeniu wraz z wprowadzaniem przez ustawodawcę kolejnych rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

Niezależnie od tego, poza pakietem rozwiązań wprowadzonych obowiązującymi już ustawami, Kancelaria zapewnia także pomoc prawną w zakresie:

  • renegocjacji zawartych umów, w celu obniżenia kosztów ich wykonywania (uwzględniamy także możliwość uzyskania tzw. „wakacji kredytowych”, jakie oferowane są przez większość banków osobom i podmiotom korzystającym z ich oferty kredytowej);
  • pozasądowego rozwiązywanie sporów w drodze negocjacji, mediacji i arbitrażu (mamy na uwadze potrzebę szybkiego rozwiązania sporów w obliczu zawieszenia funkcjonowania sądownictwa);
  • przygotowania i przeprowadzenie obrad organów spółek czy spółdzielni elektronicznymi kanałami komunikacji.

W okresie obowiązujących obostrzeń i ograniczeń (zakazów) w sferze życia publicznego, oferujemy możliwość uzyskania porady prawnej za pośrednictwem rozmowy telefonicznej (teleporada) lub też połączenia internetowego audio i wideo, za pośrednictwem ustalonego z klientem komunikatora, jak np. Skype czy Messenger (porada online). W razie potrzeby zapewniamy także możliwość zorganizowania telekonferencji przy wykorzystaniu dostępnych platform komunikacji.

W celu uzyskania porady, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt (telefoniczny lub mailowy) w celu określenia jej terminu oraz przedmiotu. Jeżeli dla udzielenia porady prawnej koniecznym będzie zapoznanie się przez Kancelarię z określonymi dokumentami, prosimy – po ustaleniu terminu porady – o ich przesłanie drogą mailową. Tym sposobem, nasi prawnicy w trakcie udzielania porady będą w stanie kompleksowo odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i przygotować optymalne dla Państwa rozwiązania jeszcze przed poradą.

Zarówno porada prawna online jak też teleporada nie wiążą się dla Państwa z jakimkolwiek ryzykiem ujawnienia osobom trzecim wiadomości objętych tematem porady. Zapewniamy pełną ochronę wszelkich informacji objętych tajemnicą adwokacką.

W celu uzyskania porady prawnej, uprzejmie prosimy o kontakt z partnerami naszej Kancelarii:

adwokat I. Katarzyna Wiśniewska
telefon: 502 256 446
mail: wisniewska@radcy.com.pl

radca prawny Michał Cudak
telefon: 502 372 457
mail: m.cudak@radcy.com.pl