Firma

Kancelaria świadczy swoje usługi dla klientów instytucjonalnych (w tym jednostek państwowych i komunalnych) oraz klientów z branży bankowej i finansowej, branży usług medycznych, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu energetycznego, przemysłu farmaceutycznego, spółdzielczości mieszkaniowej oraz obrotu nieruchomościami.

Kancelaria posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, instytucji finansowych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zadań użyteczności publicznej. Doświadczenie Kancelarii koncentruje się w szczególności wokół obsługi różnorakich procesów transformacji prawnych podmiotów gospodarczych – w szczególności połączeń, przejęć i przekształceń spółek prawa handlowego. Obsługa takich procesów poprzedzona jest często wykonaniem kompleksowego audytu prawnego (due diligence) majątku przedsiębiorstwa podlegającego procesowi transformacji.

Intencją zespołu Kancelarii jest zapewnienie rzetelnej, profesjonalnej obsługi prawnej naszych klientów, którymi są przede wszystkim spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne. Partnerzy, aplikanci i współpracownicy Kancelarii oferują możliwość świadczenia pomocy prawnej także w językach: angielskim, niemieckim i włoskim.

Copyright by KRP. Designed by Expro.